Phân biệt ~くれます và ~もらいます。 - DU HỌC VHS

Phân biệt ~くれます và ~もらいます。

(người cho) は  (người nhận) にくれます。

(người nhận) は  (người cho) にもらいます。

例:~くれます。

父は私にりんごを買ってくれました。(bố đã mua cho tôi quả táo)

母は私をよく公園に連れて行ってくれます。(mẹ tôi thường hay dẫn tôi đi công viên)

例:~もらいます

私はA先生に日本語を教えてもらいました。(thầy A đã dạy cho tôi tiếng nhật)

私はAさんに写真を撮ってもらいました。(anh A đã chụp ảnh cho tôi)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan

Bạn đang muốn tìm 1 nơi ?

cho kế hoạch học tập và lao động tại Nhật, Hàn Quốc?

Công ty TNHH Việt - Hàn Star

Trung tâm Đào tạo & Tư vấn Du học VHS

Cam kết

Cung cấp bởi Zubi Cloud